Kolektor próżniowy EcoVie

Kolektor próżniowy EcoVie

Kolektor próżniowy typu heat-pipe zbudowany jest z rur próżniowych, w których znajduje się miedziana rurka cieplna przenosząca zebrane ciepło do przepływowego wymiennika ciepła, umieszczonego w ramie zbiorczej.

Rura próżniowa wykonana jest jako dwie szklane rury umieszczone jedna w drugiej. Zespolone ze sobą rury tworzą zamkniętą przestrzeń, w której znajduje się próżnia spełniająca funkcje doskonałego izolatora. Środkowa rura szklana pokryta jest od strony zewnętrznej trójwarstwowa powłoka absorpcyjna. Rura zewnętrzna zapewnia przenikanie energii promieniowania słonecznego, poprzez próżnie, do absorbera. Dzięki próżni emisja promieniowania cieplnego z nagrzanego absorbera jest znikoma, co ogranicza stratę
ciepła do otoczenia. Do wewnętrznej powierzchni rury szklanej pokrytej absorberem przylega aluminiowy radiator. Jego zadaniem jest transport ciepła z powierzchni absorbera do miedzianej rurki ciepłowodu. Miedziana rurka cieplna zakończona kondensatorem przekazuje ciepło z absorbera do systemu solarnego.

W miedzianej rurce cieplnej znajduje się niewielka ilość płynu niskowrzącego. Specjalnie dobrana substancja zaczyna parować już w temperaturze około 25 °C. Parowanie powodowane jest podgrzaniem na skutek działania energii słonecznej. Szybkie parowanie pozwala na pozyskanie energii nawet przy niewielkich wartościach promieniowania słonecznego. Odparowany płyn przemieszcza sie w górę, w kierunku kondensatora rurki cieplnej umieszczonego w wymienniku ciepła. Przez wymiennik ciepła przepływa pośredni czynnik grzewczy – glikol. Odbiera on ciepło z kondensatora i powoduje skroplenie pary. Kondensat spływa do dolnej części rurki cieplnej, gdzie, jeżeli dochodzi energia, ponownie jest odparowany, w ten sposób cały czas przenosząc ciepło w górę.

Rurowe kolektory próżniowe są do 10-20% sprawniejsze od kolektorów płaskich w okresach wiosennym i jesiennym oraz do 30-40% sprawniejsze w okresie zimowym.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net