Wnętrze oka

Wnętrze oka

Obie komory łączą się z sobą przez otwór liczny. Całe wnętrze oka poza soczewką jest wypełnione przeźroczystym ciałkiem szklistym o konsystencji galaretowatej. Zależnie od wypełnienia gałki płynem ocznym, gałka posiada - pewne napięcie, które nazywamy ciśnie-n i e m śródocznym. Ciśnienie to może być niższe w pewnych stanach zapalnych lub po skaleczeniu oka, może być chorobowo podwyższone, niszczy wtedy wzrok, a stan taki nazywamy jaskrą (glaucoma). Gałka oczna leży w oczodole, dość obszernym zagłębieniu utworzonym przez kości czaszki. Ponad górną ścianą oczodołu znajduje się jama czaszkowa i mózg, oraz jama czołowa w kości czołowej, pod dolną ścianą - jama Highmora w szczęce górnej, poza przynosową ścianą znajdują się zatoki sitowe. To sąsiedztwo jest ważne, bo z jednej strony procesy chorobowe oka i oczodołu mogą przenieść się np. w kierunku jamy czaszkowej, z drugiej strony procesy chorobowe toczące się w bocznych komorach nosa mogą przechodzić na oczodół, nerw wzrokowy lub gałkę oczną. Oczodół jest wypełniony wiotką tkanką tłuszczową, w której przebiegają naczynia krwionośne, nerwy i mięśnie oczne.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net