Technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI

Technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI

Technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI (functional magnetic resonance imaging) pozwala na zobaczenie komórek odbierających i przetwarzających sygnały elektryczne - donosi najnowsze "Nature".

Nikos Logothetis i jego współpracownicy z Wydziału Cybernetyki Biologicznej w Instytucie Maxa Plancka w Tubingen w Niemczech donoszą na łamach najnowszego "Nature", że dzięki zastosowaniu techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI (functional magnetic resonance imaging) można zobaczyć komórki, które odbierają i przetwarzają sygnały elektryczne.

Dotychczas nikt nie wiedział dokładnie, czy jasne miejsca na obrazie fMRI są wynikiem właśnie takiego typu aktywności neuronów, czy też są spowodowane obecnością innych procesów, takich jak wysyłanie impulsów elektrycznych w odpowiedzi na pobudzenie przez inne neurony.

Zespół Nikosa Logothetisa udowodnił po raz pierwszy, że to, co tak naprawdę mierzy technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, to zmiany w przepływie krwi w mózgu.

Kiedy jakaś grupa neuronów w mózgu staje się aktywna, to potrzebuje więcej krwi, a to w konsekwencji objawia się powstaniem sygnału w obrazie fMRI.

Korzystając z nowej technologii Logothetis i jego współpracownicy badali aktywność techniką fMRI w pierwszorzędowej korze wzrokowej małpy jednocześnie mierząc aktywność elektryczną neuronów.

Naukowcy stwierdzili, że poziom sygnału w obrazie fMRI jest najsilniej związany z procesami odbierania i przetwarzania sygnałów, a w mniejszym stopniu z wysyłaniem sygnałów przez neurony.

"To ma sens, bowiem najwięcej energii zużywa komórka do przetwarzania informacji przychodzącej, a więcej energii oznacza więcej paliwa" - stwierdzają badacze.

Tym paliwem jest oczywiście glukoza, spalana w procesie oddychania tlenem - obie substancje są dostarczane do tkanek przez krew. 

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net